در سال ٢٠٢٠ در اتومبیل خود منتظر این فناوری‌ها باشید
1397/6/14 چهارشنبه

در سال ٢٠٢٠ در اتومبیل خود منتظر این فناوری‌ها باشید

گاهی زمان می‌تواند بسیار اغواکننده باشد. مثلا، وقتی درباره اتفاقاتی صحبت می‌کنیم که ممکن است در سال ٢٠٢٠ روی دهند، شاید در ابتدا به‌نظر برسد که چشم‌انداز دوری را بررسی می‌کنیم، اما واقعیت این است که ما فقط کمی بیشتر از دو سال با این تاریخ فاصله داریم. این موضوع باعث می‌شود آنچه به‌عنوان پیش‌بینی رویدادهای فناوری در سال ٢٠٢٠ مطرح شده است، هیجان‌انگیزتر به‌نظر برسد. برنامه‌های شرکت‌های خودروساز برای سال ٢٠٢٠ نمونه‌ای جذاب در این زمینه است. به‌عبارت دیگر، بر اساس رویکردهای این تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌شود که بعضی از ایده‌ها و فناوری‌های شناخته‌شده امروزی که در حال حاضر تنها به‌عنوان پیشنهادی برای استفاده در صنعت خودرو مطرح هستند، یا به‌طور بسیار محدود در مدل‌های خاصی از محصولات استفاده می‌شوند، تا سال ٢٠٢٠ به ویژگی‌های عمومی اتومبیل‌ها تبدیل شوند. در ادامه تعدادی از این فناوری‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.

اطلاعات بیشتر

12>>>