X

خرید‌آنلاین بسته‌های آغازین اینترنت نسل 4 ثابت (اعتباری)

  • اینترنت شبانه از ساعت 2 تا 8 صبح قابل استفاده است.
.

75 GB
سالانه50 گیگابایت +25 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :156,000 تومان
30 GB
شش ماهه20 گیگابایت +10 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :64,000 تومان
75 GB
سه ماهه50 گیگابایت +25 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :140,000 تومان
4.5 GB
یک ماهه3 گیگابایت +1/5 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :14,000 تومان
150 GB
سالانه100 گیگابایت +50 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :235,000 تومان
75 GB
شش ماهه50 گیگابایت +25 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :145,000 تومان
15 GB
سه ماهه10 گیگابایت +5 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :43,000 تومان
7.5 GB
یک ماهه5 گیگابایت +2/5 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :23,000 تومان
300 GB
سالانه200 گیگابایت +100 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :405,000 تومان
150 GB
شش ماهه100 گیگابایت +50 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :218,000 تومان
30 GB
سه ماهه20 گیگابایت +10 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :61,000تومان
15 GB
یک ماهه10 گیگابایت +5 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :42,000 تومان
30 GB
یک ماهه20 گیگابایت +10 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه TD-LTE
حجم : قیمت :
قیمت :60,000 تومان
تماس با ما
تلفن همراه:
۷۰۰ (از خطوط ایرانسل)
۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ (از سایر خطوط)
وایمکس:
۷۰۷ (از خطوط ایرانسل)
۰۹۳۷۷۰۷۰۰۰۰ (از سایر خطوط)