.


اطلاعات متقاضی
* نام کامل شرکت
* نوع شرکت
* کد اقتصادی
* شناسه ملی
* آگهی تاسیس
* آگهی آخرین تغییرات مدیریت شرکت
نام برند(های) شرکت (اختیاری)
* آدرس دفتر مرکزی
* کد پستی
* تلفن دفتر مرکزی
فاکس دفتر مرکزی
* تعداد سایر شعب / دفاتر شرکت
آدرس وب‌سایت (اختیاری)
* تعداد پرسنل دائم
تعداد پرسنل موقت (اختیاری)
* زمینه مورد علاقه برای همکاری
*
* نام مدیرعامل
* شماره ثابت
* شماره همراه
* آدرس ایمیل (مانند example@domain.com)
اطلاعات دفاتر
آدرس شعبه / دفتر تلفن شعبه / دفتر فاکس شعبه / دفتر

آدرس شعبه / دفتر
کد پستی
تلفن شعبه / دفتر
فاکس شعبه / دفتر
سوابق کاری
* مشتریان عمده (لطفا مشتریان خود را با کاما از هم جدا کنید)
* در حال حاضر با چه شرکتها و اپراتورهایی در زمینه بازاریابی فروش همکاری دارید
* آخرین صورت های مالی حسابرسی شده یا آخرین اظهارنامه اضافه شود.
سوابق کاری (اختیاری-در صورت تمایل در قالب فایل word ضمیمه شود)
جزییات همکاری
* آمادگی برای همکاری انحصاری با ایرانسل
* محدوده جغرافیای توانمندی
* پیش بینی از حجم ریالی قراردادهایی که منعقد خواهد شد
* تعداد پرسنل قابل تخصیص به حوزه همکاری
سایر توضیحات
* نام نماینده شرکت
* سمت نماینده شرکت
* شماره ثابت
* شماره همراه
* آدرس ایمیل (مانند example@domain.com)
اطلاعات دفاتر شما با موفقیت افزوده شدند
با توجه به اینکه حجم اعلامی، ملاکی از توانمندی شرکت شما برای ارزیابی در نظر گرفته شده و در صورت انتخاب بعنوان عامل بازاریابی 20% آن جهت تضمین اخذ خواهد شد در اعلام پیش‌بینی دقت لازم را مبذول فرمایید