اطلاعات سازمان / شرکت
* نام رسمی شرکت (دقیقا مطابق روزنامه رسمی)
* شناسه ملی (دقیقا مطابق روزنامه رسمی)
* شماره ثبت (دقیقا مطابق روزنامه رسمی)
* شهر ثبت
* کد اقتصادی
* شماره تلفن
* کد پستی
* محله
* خیابان
* کوچه
* بلوک
* پلاک
* طبقه
اطلاعات نماینده سازمان / شرکت
* شماره موبایل نماینده سازمان/شرکت
* نام
* نام خانوادگی
* نام پدر
* کد ملی
* نشانی ایمیل
اطلاعات ترابردپذیری
* اپراتور پایه
* نوع سیم کارت
آیا سازمان / شرکت شما قبلا سیم‌کارت سازمانی ایرانسل دریافت کرده است؟
* تعداد شماره‌های درخواست داده شده جهت ترابرد
* لیست شماره ها