طرح‌های تعرفه .

طرح‌های تعرفه

هر یک از شما مصرف متفاوتی دارید. به همین دلیل ما طرح‌های تعرفه گوناگونی را در اختیار شما قرار داده‌ایم تا براساس نوع نیاز و مصرف‌تان انتخاب و خرید کنید..
طرح تعرفه پایه

طرح تعرفه پایه

با خرید سیم‌کارت دائمی، اعتباری یا پیام‌رسان، به طور پیش‌فرض در «طرح تعرفه پایه» همان سیم‌کارت قرار می‌گیرید و هزینه‌هایتان طبق آن تعرفه محاسبه می‌شود.

طرح های تخفیفی روزانه

طرح های تخفیفی روزانه

با فعال‌سازی هر یک از طرح‌های تخفیفی روزانه، می‌توانید بنا به طرح انتخابی از تخفیف در تعرفه مکالمه یا هزینه‌ پیامک‌ها و مکالمه‌های خود بهره‌مند شوید.